Apšilimo žaidimai

Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Žaidimo tikslas: Surasti antrąją dueto pusę.
Kaip žaisti: Ant atskirų popieriaus lapelių surašykite vieną arba dvi populiarių dainų eilutes. Turi būti po du kiekvienos dainos lapelius. Lapeliai išdalijami svečiams. Gavęs dainos ištrauką svečias perskaito ir eina ieškoti svečio, kurio lapelyje tos pačios dainos tęsinys arba pradžia. Kai abu dueto nariai susitinka, gali sudainuoti dainą ar jos posmą iš lapelio. Jei svečių skaičius nelyginis, galima paruošti trio lapelį.

Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Žaidimo tikslas: Surasti visą dingusių daiktų sąrašą.
Kaip žaisti: Šeimininkas paruošia smulkių daiktų sąrašą: pvz.: saga, plunksna, sąvaržėlė, gumelė, karoliukas, elementas, trintukas ir pan. Kiekvienas naujai atvykęs svetys nuvedamas į ramų kambarį, kur jam prie drabužiųar kūno pritvirtinamas kuris nors daiktas iš sąrašo. Geriausiai tokioje vietoje, kuri matytūsi, bet nebūtų iš karto pastebima, pvz.: ant diržo, po apykakle. Visiems žaidėjams išdalijamas dingusių daiktų, kuriuos jiems reikės surasti sąrašas. Jie apieško vienas kitą ir suradę parašo prie sąraše nurodyto daikto vardą žmogaus, kuris jį slepia. Nugali tas, kuris randa daugiausia per penkias minutes.

Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Žaidimo tikslas: Iš kūdikystės nuotraukų pažinti savo draugus.
Kaip žaisti: svečiai iš anksto paprašomi atsinešti savo kūdikystės nuotrauką, Visos nuotraukos prisegamos prie lentos arba "padžiaunamos" skalbinių segtukais ant virvės, o prie jų surašomi numeriai. Žaidėjai ant popieriaus lapelių prie numerių turi surašyti savo spėjimus. Laimi tas, kuris pažino daugiausiai savo draugų. Pastaba: mažieji turi žinoti visų svečių vardus.

Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Žaidimo tikslas: užrištomis akimis nupūsti kamuoliuką nuo stalo.
Kaip žaisti: Šį žaidimą galima pasiūlyti pažaisti tuomet, kai dar nesusirinkę visi svečiai, ir kažko laukiate. Padėkite stalo teniso kamuoliuką ant stalo krašto. Pasiūlykite jų kam nors nupūsti. Vienas juokas! O dabar pakvieskite savanorį nupūsti kamuoliuką užrištomis akimis. Užrišate jam akis, pastatote nugara į stalą. Po komandos "neregys" turi žengti 5 žingsnius į priekį, tris kartus apsisukti, grįžti prie stalo ir nupūsti kamuoliuką. Labai dažnai apsisukę žaidėjai praranda orientaciją ir pučia kamuoliuką ten, kur jo niekada nebuvo. O vakarėlis tik prasideda!

Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Kaip žaisti: Žaidimo tikslas – atspėti pantomimą (t.y. be žodžių ir garsų) vaizduojamą žodį. Pirmiausia žaidėjai susitaria, ką spėlios (pvz. kokį nors žodį, filmo pavadinimą, frazę). Kai atspėjama, spėjikas gauna tašką ir rodo savo šaradą.

Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Kaip žaisti: Visi susėda ratu. Vienas žaidėjas parodo kokį nors judesį, pvz. suploja rankomis. Kitas žaidėjas iš kairės pakartoja judesį ir parodo savo, pvz. pliaukšteli delnu per kelį. Kiekvienas sekantis žaidėjas pakartoja judesių seką ir priduria dar vieną savo. Tas, kuris suklysta, iškrenta iš žaidimo, paskutinęs likęs tampa nugalėtoju.

Žaidėjai: komandos po 3-4 žaidėjus

Reikia: popieriaus, rašiklių

Kaip žaisti: Ant popieriaus lapelių užrašykite po 3 nieko bendro neturinčius dalykus. Kiekviena komanda ištraukia lapelį ir turi sukurti neilgą pasakojimą, kuriame būtų minimi visi 3 žodžiai.

Rinkiniai galėtų būti tokie:
Stinta, remontas, melžėja
Greitis, pienas, muilas
Ženklas, svoris, dinozauras
Kiaulė, fejerverkas, užuolaida
Mokykla, reklama, žvirblis

Įdomiausio pasakojimo autoriai tampa nugalėtojais.

Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Kaip žaisti: Žaidėjai pasiskirsto į dvi komandas. Vienoje bus „kurčiai“, kurie gali kalbėti, bet negirdi, o kitoje – „nebyliai“, kurie girdi, bet atsako judesiais. „Kurčiai“ ir „nebyliai“ atsisėda vieni prieš kitus ir kalbasi – nebyliai atsakinėja judesiai į kurčių klausimus. Vedantysis kreipiasi tai į vienus, tai į kitus su klausimais. „Kurtieji“ negirdi jo klausimų, o „nebyliai“ negali atsakyti. Jei susipainioja, iškrenta iš žaidimo.