Apšilimo žaidimai

Kaip žaisti: Komandos visi nariai sulipa ant pakloto ant žemės kilimėlio (kvadratinio ar apvalaus neperšlampamos medžiagos gabalo, brezento ar pan.). Komanda, stovėdama ant kilimėlio ir neliesdama kojomis neužtiestos žemės, turi perlenkti kilimėlį per pusę, po to dar per pusę ir t.t. Visi komandos nariai turi stovėti ant kilimėlio nuolatos. Jie gali lipti vienas kitam ant pečių, gali laikytis “pakibę” virš žemės ir pan.
Žaidimas parodo, kiek vieninga yra komanda ir kaip jie sugeba kartu spręsti sunkumus.

Kaip žaisti: Kai vadovas sako "Žąsys skraido" ir mojuoja rankomis kaip paukštis, visi žaidėjai turi kartoti tą patį. Vadovas tęsia toliau sakydamas "Katės miaukia" ir visi skleidžia atitinkamus garsus. Vadovas tęsia toliau sakydamas, pvz. "Arkliai žvengia", "Vištos kudakuoja", "Žuvys plaukia" su atitinkamais garsais ir judesiais. Kai visi įsijaučia į žaidimą, vadovas kartais pasako neteisingą sakinį pvz. "Karvės loja" arba "Drambliai skraido". Jei žaidėjas imituoja veiksmą ar garsą, jis gauna baudą. Po trijų baudų jis iškrenta iš žaidimo.

Reikalinga: Žibintuvėlis.

Kaip žaisti: Vienas gimtadienio dalyvis išrenkamas gidu, kitas – muziejaus lankytoju, visi likusieji sustingsta į statulas. Užgesinus šviesą, gidas veda lankytoją prie statulų, kurias apšvietęs žibintuvėliu, trumpai pristato statulą. Statula turi stengtis nesusijuokti ir nesujudėti. Jei susijuokia arba sujuda, iškrenta iš žaidimo. Laimi „rimčiausia“ statula.

Žaidėjų amžius neribojamas.

Kaip žaisti: Visi gimtadienio dalyviai sustoja ratu, vienas gimtadienio dalyvis užrištomis akimis pastatomas ratelio viduryje. Ratelis po truputį pasisuka. Vaikas užrištomis akimis prieina prie kurio nors gimtadienio dalyvio ir jį pačiupinėja. Šis pakeistu balsu sucypia. Vaikas užrištomis akimis bando atspėti, kas jis/ji. Jei atspėja, jo vietą užima atspėtasis ir eina į ratelį, o jei neatspėja – ratelis vėl pasisuka ir spėja toliau.

Tinka visiems ir vaikams ir tėvams.

Kaip žaisti: Kiek žaidėjų ,tiek tvirtai pripūstų balionų, su į baliono vidų įdėtu nurodymu, ką reikia padaryti.

Šį žaidimą žaiskite visi ir tėvai ir vaikai. Žaidėjai susėda ratu, imamas vienas balionas, o jubiliatas išrenka kas ant jo turės prisėsti visu svoriu, jei balionas susprogstra, susprogdinusiam reikia atlikti nurodytą užduotį (pašokti,paloti šuniuku ar tai ką jūs sugalvojote įdėdami užduotį į balioną).

Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Kaip žaisti: Iš pat pradžių vaikai dar nežinodami žaidimo sąlygų pasirenka gyvūnų pavadinimus). Kai svečiai ateina į gimtadienį visada dainuoja kokią nors gimtadienio dainą pvz.: "Su gimimo diena..........". Įsivaizduokite, kad gimtadienį švenčia ne berniukas ar mergaitė, o koks nors gyvūnas. Ir pas jį atėjo giminaičiai. Parodykite kaip jie dainuotų gimtadienio dainą savo kalba, jei jie yra ežiukai,varnos,varlės,meškinai, ožkos vištos ir t.t.

Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Žaidimo tikslas: iš akies pasakyti kuo tikslesnį įvairių daiktų skaičių.
Kaip žaisti: Žaidėjams parodomi buityje naudojami daiktai. Neliesdami jų žaidėjai turi atsakyti į klausimus, susijusius su tais daiktais. Klausimai gali būti tokie:
Kiek puslapių šioje knygoje?
Kiek saldainių saldaininėje?
Kiek sąvaržėlių kruvelėje?
Laimi tas, kuris nurodo daugiausia tikslių atsakymų.

Tinka visiems ir vaikams ir tėvams.

Kaip žaisti: Šį žaidimą geriausia žaisti persirengėlių vakarėlio pradžioje, kai susirenka daug įvairių personažų. Pagrindinė taisyklė - susigalvoti alter ego, kitą asmenybę, ir elgtis taip, kaip elgtųsi ji, nors apsirengęs esi visiškai kitaip. Taigi Rožinė Pantera gali kalbėti ir vaikščioti kaik Mardžė Simpson, Simpsonas - kaip lokys, o Cicinas - kaip vampyras. Per pusvalandį kiti žaidėjai turi išsiaiškinti, kas kuo apsimetinėja.Geriausiai įsikūnijęs personažas pelno pagrindinį prizą. Dar galima išrinkti baisiausią kaukę, ar kokią kitą -iausią kaukę.