Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia stovi Ventos mieste. 1991 m. įrengta vaikų darželio pastate. Naujos bažnyčios pamatai išlieti 2004 m., tačiau bažnyčia pastatyta tik 2009 m. Bažnyčia dar vadinama Lietuvos tūkstantmečio bažnyčia, nes tai vienintelė bažnyčia, Lietuvoje pastatyta 2009 m.

 

Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

Stoties g. 37,
Venta LT-85309,
Akmenės r.,
Tel.: 8 (686) 63674

 

Žemėlapyje: spauskite čia

Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia stovi Šiaudinės kaime, 8,5 km į pietvakarius nuo Papilės, Avižlio (Ventos kairiojo intako) kairiajame krante. 1775 m. pastatyta medinė bažnyčia. 1901 m. vėtra nugriovė bažnyčios bokštą, 1902 m. atstatytas. Bažnyčia liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, su bokšteliu. Įrengti 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi medinė varpinė.

 

Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

Šiaudinė,
LT-85282 Akmenės r.
Tel.: 8 (425) 32938

 

Žemėlapyje: spauskite čia

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia stovi Papilės miestelyje, Ventos dešiniajame krante.  Pirmoji bažnyčia pastatyta 1493 m., nauja – 1791 m. 1887 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. 1915 m. išgriauta bažnyčios siena, nuardytas stogas, sunaikinti vargonai. Iki 1920 m. bažnyčia suremontuota. Per Antrąjį pasaulinį karą numušti bokštai. Po karo atstatyti, tik žemesni. Bažnyčia turi neogotikos bruožų, kryžminio plano, dvibokštė. Šventoriaus tvora akmenų mūro.

 

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia

J. Basanavičiaus g. 4,
Papilė,
LT-85234 Akmenės r.
Tel.: 8 (425) 32938

 

Žemėlapyje: spauskite čia

Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia stovi Naujojoje Akmenėje. Bažnyčia pastatyta 1998 m., pašventinta 1999 m. Architektas Rimantas Zimkus. Jai 3 varpus padovanojo Vokietijos katalikų kunigas, Akmenės rajono Garbės pilietis G. Langė.

 

Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo bažnyčia

S. Nėries g. 25A,
Naujoji Akmenė,
Akmenės r.,
LT-85133
Tel.: 8 (425) 56605

 

Žemėlapyje: spauskite čia

Kruopių Šv. Onos bažnyčia stovi Kruopių miestelyje, prie Papilės–Žagarės kelio. Pirmoji koplyčia Kruopiuose pastatyta apie 1780 m. Šalia koplyčios 1786 m. pastatyta medinė bažnyčia. 1944 m. bažnyčia sudegė. 1957 m. kovo 30 d. LTSR ministrų taryba leido atstatyti bažnyčią ir ji 1965 m. atstatyta. Bažnyčia stačiakampio plano, dvibokštė. Šventoriuje stovi triaukštis mūrinis koplytstulpis su šventųjų figūromis.

 

Kruopių Šv. Onos bažnyčia

Vytauto Didžiojo g. 24,
Kruopiai,
LT-85213 Akmenės r.
Tel.: 8 (687) 84265

 

Žemėlapyje: spauskite čia