Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia stovi Pievėnų kaime, Pievio ir Saldupio (Ventos kairiųjų intakų) vandenskyroje. 1776–1788 m. Pievėnuose pastatyta medinė bažnyčia. Bažnyčia savo forma primena tradicinį gyvenamąjį namą, stačiakampio plano, su bokšteliu. Įrengti 3 altoriai. Prie bažnyčios yra dviaukštė varpinė: apatinė dalis sumūryta iš akmenų, viršutinė apkalta stačiomis lentomis, kapinėse – kryžius su koplytėle ir Šv. Roko skulptūra (XIX a., 1954 m. atnaujinta). Šventoriaus tvora akmenų mūro.

 

Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

Pievėnai,
LT-89348 Mažeikių r.
Tel.: 8 (443) 36586

 

Žemėlapyje: spauskite čia

Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia – nauja katalikų bažnyčia Mažeikiuose. 1992 m. susikūrė grupė, kurios tikslas buvo pastatyti mieste antrąją katalikų bažnyčią ir atkurti parapiją naujoje miesto dalyje. 1993 m. sausio 16 d. buvo sudaryta tarpžinybinė komisija naujų maldos namų vietai parinkti. 1994 m. birželį būsimosios bažnyčios vietoje pašventintas kryžius. 1996 m. gegužės 12 d. naujosios bažnyčios statybos teritorijoje, virš iškilusių būsimojo centrinio altoriaus pamatų, buvo laikomos pirmosios Šv. Mišios, kurias laikė Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Tą pačią dieną buvo pašventintas ir šios bažnyčios kertinis akmuo.

 

Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia

Naftininkų g. 13,
LT-89132 Mažeikiai,
Tel.: 8 (687) 17613

 

Žemėlapyje: spauskite čia

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia stovi Mažeikiuose. Po 1928 m. įkurta parapija. Pagal architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą 1930 m. pradėta statyti dabartinė mūrinė bažnyčia. Ją 1936 m. rugpjūčio 2 d. konsekravo vyskupas Justinas Staugaitis. Bažnyčią 1943 m. dekoravo dailininkas Rimtas Kalpokas. Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė. Vidus 3 navų, šoninės žemesnės.

 

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

J. Basanavičiaus g. 18,
Mažeikiai,
LT-89217
Tel.: 8 (443) 27271

 

Žemėlapyje: spauskite čia

Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia stovi Leckavos miestelyje, Ventos dešiniajame krante, 0,5 km į pietus nuo Latvijos sienos. Pirmoji katalikų bažnyčia pastatyta 1630 m. 1644 m. bažnyčia sudegė. Po gaisro buvo pastatyta nauja bažnyčia. Bažnyčia 1783 m. sudegė. 1785 m. Adomas Gurskis pastatė naują. Per Antrąjį pasaulinį karą bažnyčia sudegė. Po karo parapijiečiams ilgai neleista statyti bažnyčios senoje vietoje, todėl 1955 m. kaime pastatyta laikina. 1958 m. suręsta senoje vietoje, miestelyje. Bažnyčia stačiakampio plano, su bokšteliu. Šventoriaus tvora akmenų mūro.

 

Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia

Leckava,
LT-89302 Mažeikių r.
Tel.: 8 (686) 39596

 

Žemėlapyje: spauskite čia

Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčia stovi Laižuvos miestelyje, 0,8 km į pietus nuo Latvijos sienos. Mažųjų Dirvėnų valsčiaus 1635 m. inventoriuje minima Laižuvos bažnyčia. 1661 m. pastatyta nauja. 1773 m. pastatyta nauja bažnyčia. 1884 m. vasarą per miestelio gaisrą sudegė bažnyčia. 1890–1892 m. bažnyčia pastatyta. 1890–1892 m. 1944 m. spalio 28 d. traukdamiesi vokiečiai bažnyčią susprogdino. Liko tik prieglauda, suremontuota veikia kaip bažnyčia. Bažnyčia stačiakampio plano, bebokštė.

 

Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčia

Laižuva,
LT-89474 Mažeikių r.
Tel.: 8 (670) 30712

 

Žemėlapyje: spauskite čia