Tinka visai šeimai, ar draugų rateliui.

Kaip žaisti: Pažymima vaiduoklio teritorija ir vienas žaidėjas išrenkamas vaiduokliu. Jis visada pasilieka pažymėtoje vietoje-apleistame name. Vaiduoklis labai vienišas ir nori susirasti draugų. Kiti žaidėjai yra saugūs už namo ribų, tačiau mielai erzina vienišą vaiduoklį vis įeidami į senąjį namą. Vaiduoklis stengiasi pagauti žaidėjus, esančius name. Jeigu jam pasiseka, paliestasis žaidėjas irgi tampa vaiduokliu, ir gaudo dviese žaidėjus įbėgančius į apleistą namą, po to trise, keturiese ir t.t. Paskutinis nepaliestas žaidėjas laimi ir tampa kito žaidimo vienišu vaiduokliu.

Kad pasunkintumėt žaidėjų užduotį pabėgti iš namo, nustatykite kur durys kur langai, o kur siena, juk per sieną nepabėgsi...