Žaidėjų amžius neribojamas.

Kaip žaisti: Visi gimtadienio dalyviai nesusikabinę sustoja į 2 viena priešais kitą eiles (vienoje – berniukai, kitoje – mergaitės). Tarp eilių stovi „kurapkytė“, o už eilės „vanagas“. Kurapkytė ir vanagas susiima už dviejų rankų ir sudaro virš vienos eilės vartelius. Eilės stovi, o už rankų susiėmusi pora vaikščioja. Eilės dainuoja:
„Kurapkytė rugiuos, rugiuos, O aš ją vejuos, vejuos.“
„Bėk bėk, kurapkyte, Nepagaus, mažutyte.“ 2X2
Kurapkytė, paleidusi vanago rankas, bėga, o vanagas vejasi. Eilėse stovintys gimtadienio dalyviai stengiasi padėti kurapkytei ir trukdo vanagui ją pagauti. Kai pagauna, į jų vietą stoja kiti ir kartojama iš naujo.