Kaip žaisti: Komanda išsirikiuoja šalia starto linijos vienas greta kito ir suglaudžia pėdas su šalia stovinčių kolegų pėdomis. Užduotis nueiti visiems kartu iki finišo linijos, neatitraukiant savo pėdų nuo kaimyno (reikia žygiuoti koja kojon su kaimyno suglausta koja). Komanda gali išsirinkti “vadovus”, kurie komanduos, kaip eiti.