Kaip žaisti: Grupė sėdi ratu. ji yra “siena“. Viduryje rato padėtas “lobis“ (tai gali būti dėžė arba šiaip gerai pagriebiamas daiktas). Vienas iš žaidėjų yra lobio “vagis“. Jis išeina iš patalpos. Grupės nariai susitaria, kuris bus “sargybinis“. Kai lobio “vagis “įeina į rato vidurį ir paima lobį, tuomet “sargybinis“ gali pradėti gaudyti “vagį“. Jis turi suspėti jį pačiupti tol, kol “vagis“ dar yra rate.