Aktyvūs žaidimai

Dalyvaujančiu skaičius ir amžius neribotas.

Kaip žaisti: Vienas vaikas, jis ir yra šviesoforas, stovi nusigręžęs nuo kitų vaikų ir sugalvoja spalva, pvz, žalia, tada atsisuka ir kiekvienas turi parodyt ant savo rūbų tą spalvą, jei turi praeina į kitą puę, o jei ne, turi prabėgt taip, kad šviesoforas jo nepagautų, jei pagauna, tai pagautasis tampa nauju šviesoforu.

Žaidėjų amžius neribojamas.

Kaip žaisti: Visi gimtadienio dalyviai nesusikabinę sustoja į 2 viena priešais kitą eiles (vienoje – berniukai, kitoje – mergaitės). Tarp eilių stovi „kurapkytė“, o už eilės „vanagas“. Kurapkytė ir vanagas susiima už dviejų rankų ir sudaro virš vienos eilės vartelius. Eilės stovi, o už rankų susiėmusi pora vaikščioja. Eilės dainuoja:
„Kurapkytė rugiuos, rugiuos, O aš ją vejuos, vejuos.“
„Bėk bėk, kurapkyte, Nepagaus, mažutyte.“ 2X2
Kurapkytė, paleidusi vanago rankas, bėga, o vanagas vejasi. Eilėse stovintys gimtadienio dalyviai stengiasi padėti kurapkytei ir trukdo vanagui ją pagauti. Kai pagauna, į jų vietą stoja kiti ir kartojama iš naujo.

Žaidėjų amžius neribojamas.

Kaip žaisti: Vaikai pasidalija į dvi lygias grupes (geriausia, mergaičių ir berniukų). Abi grupės sutupia eilėmis skirtingose patalpos pusėse ir abiem rankomis laikosi už kulnų.    

    Pirma grupė dainuoja:
„- Šarka, šarka!”
    Antra grupė atsiliepia:
„- O ko ko?“
    Pirma grupė dainuoja:
„- Kur tavo pats?“
   Antra grupė dainuoja:
„- Vilkijoj!”
  Pirma grupė dainuoja:
„- Ką jis veikia?“
   Antra grupė dainuoja:
„- Batus siuva!”
   Pirma grupė dainuoja:
„- Su kuo siuva?“
   Antra grupė dainuoja:
„- Su drata!”
   Visi gimtadienio dalyviai, laikydamiesi už kulnų, ritmiškai striksi į priešingą pusę ir dainuoja:
”Šilko drata, šilko drata!”

Ties patalpos viduriu abi grupės susitinka. Prasilenkdami straksintys gimtadienio dalyviai stengiasi stumtelti vienas kitą alkūne ar pečiu ir pargriauti. Kulnų paleisti negalima. Jei kažkuris nuvirsta, turi taip pat laikydamasis už kulnų atsikelti ir striksėti toliau (arba duoti fantą ir pasitraukti iš žaidimo). Prasilenkusios gimtadienio dalyvių grupės nustraksi į priešingas puses ir vėl tokiu pačiu būdu grįžta į savo puses. Žaidimas kartojamas, kol laimi stipriausias.

Tinka įvairaus amžiaus vaikams.

Kaip žaisti: Vaikai sustoja į ratą ir žemai susikabina. Vienas gimtadienio dalyvis išrenkamas į rato vidurį vaidinti sergantį žvirblį. Eidami ratu, vaikai dainuoja:

 „- Žvirbli žvirbli!
- Ko ko ko?
- Kur tu tupi?
- Kamine.
- Ką beveiki?
- Negaliu.
- Kas tau skauda?
- Galvelė.”
„Žvirblelis nabagėlis
Visas negalėjo,-
Galvelę skaudėjo.” 3x2

Vaikai paleidžia rankas ir vaizduoja, kaip žvirbliui „galvelę skaudėjo”: susiima abiem rankom už galvos ir eina krypuodami. Po to ratelis kartojamas ir dainuojama ne apie galvelę, bet apie kojelę, nagelį, pilvelį, akeles, sparnelius ir kt. Kiekvieną kartą parodomas skaudėjimas. Dainuodami „nugarą skaudėjo”, visi parkrinta ant grindų aukštielniki ir ploja delnais, kojomis mušdami į grindis.

Tinka vaikams iki 10 metų.


Kaip žaisti: Visi vaikai susikabina į vieną ratą. Viena mergaitė rato viduryje bus „pelytė“, o už rato sukinėsis berniukas „katinėlis“. Vaikai, sukdami ratą dešinėn (pelytė vaikštinėja vidury, o katinas – už rato), dainuoja:

„Pelytė, pelytė po gryčią bėgiojo, Katinas, katinas ant pečiaus miegojo.“ 1X2

 

Ratas sustoja ir vienoje vietoje prasiskiria – padaromi vartai. Vaikai dainuoja:
„Tai negeras katinėlis,- Pelės nepagauna.“

Tuo metu katinas puola gaudyti pelę.  Gimtadienio dalyviai pelę visur praleidžia, pakeldami aukštyn sukabintas rankas ir taip leisdami įsmukti į ratą ar iš jo, o katinui trukdo – pritupia, užstoja kelią. Pelę gaudo, kol pagauna, tada išrenkama nauja pora ar pasikeičiama vaidmenimis ir žaidžiama iš naujo.

Tinka įvairaus amžiaus vaikams.

Kaip žaisti: Vaikai žaidimo metu sustoja glaudžiu ratu, atsigręžę į centrą, nuleistas rankas laiko už nugaros. Vienas gimtadienio dalyvis stovi greta rato ir laiko rankoje kietai susuktą rankšluostį ar šaliką („žiužį“). Stovėdami glaudžiu ratu, vaikai dainuoja:
„Katinas ant pečiaus sėdėjo, Pelę įsikandęs turėjo.“ 2X2
    Vaikas, kuris turi „žiužį“, eina aplink ratą ir įduoda jį į rankas vienam iš rate stovinčių vaikų ir eina toliau, kol baigiasi dainavimas ir tuomet atsistoja į ratą.
    Gimtadienio dalyviai dainuoja:
„Duos katinui skūron, Nežiūrėdami kurion.“ 2X2
    Gavęs „žiužį“ gimtadienio dalyvis ima pliekti juo savo kaimyną iš dešinės. Tas bėga aplink ratą iki savo vietos, o mušėjas vejasi.
    Kai priluptasis atsistoja savo vieton,, žaidimas pradedamas nuo pradžios. „Žiužį“ aplink ratą neša tas, kuris vijosi kaimyną.

Tinka visai šeimai, ar draugų rateliui.

Kaip žaisti: Pažymima vaiduoklio teritorija ir vienas žaidėjas išrenkamas vaiduokliu. Jis visada pasilieka pažymėtoje vietoje-apleistame name. Vaiduoklis labai vienišas ir nori susirasti draugų. Kiti žaidėjai yra saugūs už namo ribų, tačiau mielai erzina vienišą vaiduoklį vis įeidami į senąjį namą. Vaiduoklis stengiasi pagauti žaidėjus, esančius name. Jeigu jam pasiseka, paliestasis žaidėjas irgi tampa vaiduokliu, ir gaudo dviese žaidėjus įbėgančius į apleistą namą, po to trise, keturiese ir t.t. Paskutinis nepaliestas žaidėjas laimi ir tampa kito žaidimo vienišu vaiduokliu.

Kad pasunkintumėt žaidėjų užduotį pabėgti iš namo, nustatykite kur durys kur langai, o kur siena, juk per sieną nepabėgsi...

Tinka visiems ir vaikams ir tėvams.

Kaip žaisti: Kiek žaidėjų ,tiek tvirtai pripūstų balionų, su į baliono vidų įdėtu nurodymu, ką reikia padaryti.

Šį žaidimą žaiskite visi ir tėvai ir vaikai. Žaidėjai susėda ratu, imamas vienas balionas, o jubiliatas išrenka kas ant jo turės prisėsti visu svoriu, jei balionas susprogstra, susprogdinusiam reikia atlikti nurodytą užduotį (pašokti,paloti šuniuku ar tai ką jūs sugalvojote įdėdami užduotį į balioną).

Tinka 5-10m. vaikams.

Žaidimo aprašymas: Įsivaizduokime, kad vyksta povandeninis vakarėlis, o visuose vakarėliuose linksminamasi ir šokama.Kiekvienas vaikas išsirenka po vieną žuvies pavadinimą pvz.: karosas, ešerys, lydeka, stinta, lašiša ir t.t.

Užduotis: Pasigirdus muzikai, visos žuvys šoka, taip kaip šoktų jų įsivaizduojama žuvis. Galima kaitalioti muziką, lėta-greita. Laimi išradingiausias vaikas -žuvis. Kad būtų Įdomiau antrąjį kartą padarykite visa tai su pievų gyventojais (tegu pasirenka vabalų pavadinimus pvz.: drugelis, vikšras, karkvabalis, kolorado vabalas ir t.t.),prisijunkite ir Jūs ,suaugusieji ,mažiesiems patiks!