Aktyvūs žaidimai

Reikia: Maišai ir didelė erdvė.

Kaip žaisti: Vaikai iki puse sulindę į maišus stovi prie starto linijos. Išgirdę komandą vaikai turi bėgti/šokinėti prie finišo linijos, tas kuris pirmas atbėga laimi. Žaidimą rekomenduojama žaisti lauke ant pievos, nes vaikai gali nukristi, todėl atsižvelkite, kad jie nesusižeistų.

Tinka: Įdomus visų amžiaus grupių vaikams!

Kaip žaisti: Pastatykite du suaugusius, kurie laikys pagalį. Vaikai išsirikiuoja į eilutę ir po vieną bando pralysti pro pagalį jo nepalietę. Palietęs pagalį žaidėjas iškrenta iš žaidimo.

Kai visi vaikai atlieka šį veiksmą, pagalys patraukiamas žemiau žemės ir vėl visi turi pralysti. Taip kartojama iki pat žemiausio taško. Laimi tas, kuris pralenda pro pagalį esantį žemiausiame lygyje nepalietęs jo. Kad būtų smagiau galite fone paleisti muziką.

Reikia: kėdžių

Kaip žaisti: Ratu sustatomos kėdės, jų skaičius turi būti viena kėde mažesnis nei yra žaidžiančių vaikų. Užleidžiama muzika.
Vaikai šoka ar eina ratu aplink tas kėdes. Kai muzika nustoja groti vaikai turi atsisėsti ant kėdžių.  Vaikas, kuris nespėja atsisėsti iškrenta iš žaidimo. O kėdžių skaičius vėl sumažinamas. Žaidimas tęsiamas kol lieka viena kėdė ir du vaikai. Laimi tas vaikas, kuris atsisėda pirmas ant kėdės.

Žaidėjų amžius neribojamas.

Kur žaisti: Patartina žaisti lauke.

Kaip žaisti: Dubenys su vandeniu ir keliais obuoliais sustatomi viena eile. Žaidėjai turi be rankų išgriebti obuolį iš vandens. Laimi greičiausias. Kitas variantas: galima „žvejoti“ užrištomis akimis. Taip pat šalia dubens su obuoliu galima pastatyti padėklą su miltais ir juose paslėptu žiedu, kurį taip pat reikės ištraukti be rankų (po to, kai bus išgriebtas obuolys).

Kaip žaisti: Žaidėjai paeiliui meta kamuoliuką kuo aukščiau ir ima ploti delnais. Kamuoliuką būtina pagauti. Laimi tas žaidėjas, kuris spėjo suploti daugiau už kitus.

Žaidėjų amžius neribojamas.

Kur žaisti: Patariame žaidimą žaisti lauke.

Kaip žaisti: Šį žaidimą smagu žaisti karštą vasaros dieną kieme ar gamtoje. Žaidėjai sustoja ratu ir meta vienas kitam vandens pripildytus balionus. Palaipsniui atstumas tarp žaidėjų didinamas. Galiausiai kažkas smarkiai sušlampa.

Kaip žaisti: Komanda išsirikiuoja šalia starto linijos vienas greta kito ir suglaudžia pėdas su šalia stovinčių kolegų pėdomis. Užduotis nueiti visiems kartu iki finišo linijos, neatitraukiant savo pėdų nuo kaimyno (reikia žygiuoti koja kojon su kaimyno suglausta koja). Komanda gali išsirinkti “vadovus”, kurie komanduos, kaip eiti.

Žaidėjų amžius neribojamas.

Kaip žaisti: Dalyviai turi sugalvoti kuo daugiau būdų pasisveikinti vienas su kitu, ne tik tradiciškai paspaudžiant ranką. Gali būti sutrenkimas kojomis, pečiais, galima sveikintis nusisukus nugaromis ir žiūrint pasilenkus sau pro kojas ir pan.

 

Kaip žaisti: Sustatoma glaustai ratu tiek kėdžių, kiek yra žmonių, visi susėda. Išrenkamas vienas savanoris, kuris atsistoja ir atsilaisvina viena kėdė. Užduotis yra jam atsisėsti į laisvą kėdę, tačiau kiti turi neleisti to padaryti, pirma jo užimdami laisvas kėdes. Kai galų gale jam tai pavyksta, komandos sprendimu į rato vidurį statomas kitas žmogus, “praradęs” savo kėdę.