Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Žaidimo tikslas: iš akies pasakyti kuo tikslesnį įvairių daiktų skaičių.
Kaip žaisti: Žaidėjams parodomi buityje naudojami daiktai. Neliesdami jų žaidėjai turi atsakyti į klausimus, susijusius su tais daiktais. Klausimai gali būti tokie:
Kiek puslapių šioje knygoje?
Kiek saldainių saldaininėje?
Kiek sąvaržėlių kruvelėje?
Laimi tas, kuris nurodo daugiausia tikslių atsakymų.