Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Žaidimo tikslas: Surasti antrąją dueto pusę.
Kaip žaisti: Ant atskirų popieriaus lapelių surašykite vieną arba dvi populiarių dainų eilutes. Turi būti po du kiekvienos dainos lapelius. Lapeliai išdalijami svečiams. Gavęs dainos ištrauką svečias perskaito ir eina ieškoti svečio, kurio lapelyje tos pačios dainos tęsinys arba pradžia. Kai abu dueto nariai susitinka, gali sudainuoti dainą ar jos posmą iš lapelio. Jei svečių skaičius nelyginis, galima paruošti trio lapelį.