Pasyvūs žaidimai

Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Kaip žaisti: Žaidėjai pasiskirsto į dvi komandas. Vienoje bus „kurčiai“, kurie gali kalbėti, bet negirdi, o kitoje – „nebyliai“, kurie girdi, bet atsako judesiais. „Kurčiai“ ir „nebyliai“ atsisėda vieni prieš kitus ir kalbasi – nebyliai atsakinėja judesiai į kurčių klausimus. Vedantysis kreipiasi tai į vienus, tai į kitus su klausimais. „Kurtieji“ negirdi jo klausimų, o „nebyliai“ negali atsakyti. Jei susipainioja, iškrenta iš žaidimo.

Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Kaip žaisti: Tai atmintį lavinantis žaidimas, kai žaidėjams tenka kartoti vis ilgesnį daiktų, kuriuos susikrauna keliaudami į egzotišką šalį, sąrašą. Pirmasis žaidėjas sako kažką panašaus: „Susikroviau lagaminą, įsidėjau ... (tarkim, batų raištelius)“, antrasis tęsia: „Susikroviau lagaminą, įsidėjau batų raištelius ir unitazo dangtį“, trečias priduria savo „Susikroviau lagaminą, įsidėjau batų raištelius, unitazo dangtį ir baltojo agato karolius“. Žaidimas tęsiasi tol, kol kas nors pamiršta seką. Tas žaidėjas iškrenta iš žaidimo, o kiti vardija savo lagamino turinį toliau. Laimi tas, kuris neužsikirsdamas išvardija visus supakuotus daiktus.

Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Reikia: popieriaus, rašiklių, lipnios juostos.

Kaip žaisti: Kiekvienam žaidėjui prie nugaros pritvirtinama juostelė su gerai žinomo gyvūno pavadinimu, kurį sudaro 8 raidės. Koks žodis užrašytas ant nugaros, aiškinamasi vedančiojo klausinėjant jo raidžių. Tarkim žaidėjas klausia „Ar mano žodyje yra raidė „S“? Jeigu atsako „taip“, raidė užsirašoma. Žaidėjui galima užduoti tik vieną klausimą, tada klausia kitas. Sužinoję visas raides žaidėjai turi sudėlioti iš jų gyvūno pavadinimą. Laimi pirmasis tai padaręs.
Žodžių pavyzdžiai: dramblys, antilopė, delfinas, banginis, šimpanzė, barsukas, karvelis, jaguaras, varnėnas, upėtakis, kolibris, moskitas, piranija, žvirblis.

Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Kaip žaisti: Visi žaidėjai susėda ratu. Vienam žaidėjui užrišamos akys - jis yra "akla karvė". Tada tas žaidėjas kelis kartus apsukamas aplink ir pastatomas rato viduryje. Žaidėjai sunčia varpelį ratu ir skambina. "Akla karvė" turi sekti varpelio skambėjimą. Kai vadovas duoda ženklą, varpelį turintis žaidėjas nustoja juo skambinti ir nebeperduoda jo toliau. "Akla karvė" dabar turi atspėti pas ką yra varpelis parodydama į tą žaidėją pirštu. Jei atspėja, tai žaidėjas, turintis varpelį, tampa "akla karve". Jei neatspėja, lieka "akla karve" kol atspės.

Kaip žaisti: Kai vadovas sako "Žąsys skraido" ir mojuoja rankomis kaip paukštis, visi žaidėjai turi kartoti tą patį. Vadovas tęsia toliau sakydamas "Katės miaukia" ir visi skleidžia atitinkamus garsus. Vadovas tęsia toliau sakydamas, pvz. "Arkliai žvengia", "Vištos kudakuoja", "Žuvys plaukia" su atitinkamais garsais ir judesiais. Kai visi įsijaučia į žaidimą, vadovas kartais pasako neteisingą sakinį pvz. "Karvės loja" arba "Drambliai skraido". Jei žaidėjas imituoja veiksmą ar garsą, jis gauna baudą. Po trijų baudų jis iškrenta iš žaidimo.

Kaip žaisti: Komandos visi nariai sulipa ant pakloto ant žemės kilimėlio (kvadratinio ar apvalaus neperšlampamos medžiagos gabalo, brezento ar pan.). Komanda, stovėdama ant kilimėlio ir neliesdama kojomis neužtiestos žemės, turi perlenkti kilimėlį per pusę, po to dar per pusę ir t.t. Visi komandos nariai turi stovėti ant kilimėlio nuolatos. Jie gali lipti vienas kitam ant pečių, gali laikytis “pakibę” virš žemės ir pan.
Žaidimas parodo, kiek vieninga yra komanda ir kaip jie sugeba kartu spręsti sunkumus.

Reikalinga: Žibintuvėlis.

Kaip žaisti: Vienas gimtadienio dalyvis išrenkamas gidu, kitas – muziejaus lankytoju, visi likusieji sustingsta į statulas. Užgesinus šviesą, gidas veda lankytoją prie statulų, kurias apšvietęs žibintuvėliu, trumpai pristato statulą. Statula turi stengtis nesusijuokti ir nesujudėti. Jei susijuokia arba sujuda, iškrenta iš žaidimo. Laimi „rimčiausia“ statula.

Tinka ir vaikams ir suaugusiems.

Kaip žaisti:Visi vaikai (nors nebūtinai) susėda ratu. Vienas nusisuka ir nežiūri, vienas "dalina" žiedą, o kiti likusieji sudeda delniukus. Dalinantis savo delnuose turi kokį nors mažą daiktą (kad ir tą patį žiedą) ir pereina per visas rankas, taip tyčia kažką įdeda. Žiedą palieka tik vienam vaikui į rankas - tas negali išsiduoti. Kai apeinamas visas ratas, tuomet pradeda visi dainuoti "Pele, pele, pas ką žiedas žydi". Ateina "nežiūrintis" vaikas ir gali spėti tris kartus. Jei atspėja, pats atsisėda į ratą, o tas, pas kurį buvo paslėpta, dalina. Nežiūri tas, kuris dalino.

Žaidėjų amžius neribojamas.

Kaip žaisti: Visi gimtadienio dalyviai sustoja ratu, vienas gimtadienio dalyvis užrištomis akimis pastatomas ratelio viduryje. Ratelis po truputį pasisuka. Vaikas užrištomis akimis prieina prie kurio nors gimtadienio dalyvio ir jį pačiupinėja. Šis pakeistu balsu sucypia. Vaikas užrištomis akimis bando atspėti, kas jis/ji. Jei atspėja, jo vietą užima atspėtasis ir eina į ratelį, o jei neatspėja – ratelis vėl pasisuka ir spėja toliau.

Žaidėjų amžius neribojamas.

Kaip žaisti: Gimtadienio dalyviai susėda ratu. Kiekvienas savo kaimynui iš dešinės į ausį pasako, ką duosiąs šiam dovanų. Tuomet kiekvienas savo kaimyno iš kairės klausia, ką su tomis dovanomis turi padaryti, nepasakydamas ką gavo dovanų. Tada kiekvienas garsiai iš eilės pasako, ką gavo dovanų ir ką su jomis turi padaryti.